Gwobrau’r Selar

Nod Gwobrau’r Selar yw gwobrwyo’r bandiau ac artistiaid cerddorol cyfoes sydd wedi bod yn weithgar yn y sin Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae panel o ddarllenwyr a chyfranwyr cylchgrawn Y Selar wedi llunio rhestrau hir ar gyfer y categorïau ar sail enwebiadau gan y cyhoedd, a dyma dy gyfle i ddewis yr enillydd.

Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ystod penwythnos Gwobrau’r Selar, 15–16 Chwefror 2019 yn Aberystwyth, a bydd cyfle i brynu tocynnau penwythnos ar ôl pleidleisio.

Defnyddia dy gyfrif Facebook i gofrestru dy bleidlais:

Mewngofnodi gyda Facebook