Gwobrau’r Selar

Mae pleidleisio dros Wobrau’r Selar 2017 wedi dod i ben.

Mae’r bleidlais bellach ar gau a byddwn yn cyhoeddi rhestrau byr yn fuan. Bydd noson Wobrau’r Selar arbennig i gyhoeddi’r enillwyr yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ar 17 Chwefror.

Pryna docyn i ddigwyddiad cerddorol y flwyddyn am y pris cynnar o ddim ond £13. Yr un yw’r pris postio ar gyfer 1 neu 5 tocyn, felly archeba rhai i dy ffrindiau yr un pryd i arbed arian a rhywfaint ar yr amgylchedd. Wnawn ni bostio’r tocynnau atat cyn y digwyddiad.

Mae hefyd modd i ti brynu tocynnau yn y siopau canlynol: